Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.bipszkola.pl

Informacja o zawarciu umowy na dowożenie uczniów na zajęcia popołudniowe do projektu.

 

Ośno Lubuskie, 6 listopada 2012 r.

                                                                      

Usługi Transportowe

Leszek Janicki

ul. Kolejowa 73a/2

Kowalów           

69-110 Rzepin

 

 
 Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na usługę pn.”Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości (w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp.) w roku szkolnym 2012/2013, w  ramach realizacji projektu 
pt. „Razem można więcej”!

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

 Zamawiający - Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubskiem  informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę ”Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości (w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp.) w roku szkolnym 2012/2013,
w  ramach realizacji projektu pt. „Razem można więcej!”,
w dniu 12 listopada 2012 roku, nastąpi podpisanie umowy w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [213.69 KB]