Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.bipszkola.pl

Zawiadomienie o wyniku negocjacji.

 

Ośno Lubuskie, 12.11.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NEGOCJACJI

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 

Zamawiający - Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim przeprowadził w dniu 9.11.2012 r. zgodnie z zakresem przepisów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych negocjacje cen w zakresie zajęć realizowanych w ramach projektu UDA-POKL.09.01.02-08-066/12-00 „Razem można więcej!” W wyniku przeprowadzonych negocjacji zostały podpisane umowy zlecenia z następującymi wykonawcami:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rodzaj zajęć

1.

 

Krystyna Trzeciak

Wąska  5

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Uczeń z Charakterem”

2.

 

Karolina Olszewska

Kościelna  17 / 1

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Uczeń z Charakterem”

3.

 

Dorota Cyrta

Kościuszki 4 A / 6

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Uczeń z Charakterem”

4.

 

Grażyna Aniśko-Matysiak

Rzepińska 5

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Uczeń z Charakterem”

5.

 

Joanna Olszewska-Gredka

1 Maja 15 / 1

69-220 Ośno Lubus

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

6.

 

Barbara Jurkowska

Lubień  9/1

69-220 Ośno Lubus

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

7.

 

Jolanta Dancewicz

Ogrodowa 3

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

8.

 

Wanda Łowińska

3 Maja 30 B/1

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

9.

 

Jolanta Dychowska

Wodociągowa  1

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

10.

 

Ewa Górnik

Lubień 46/1

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

11.

 

Kamilla Kwiręg

Wodociągowa 56

69-220 Ośno Lubuskie

 

Trener zajęć „Gimnazjalista z klasą”

12.

 

Anita Urkiel

Słubicka 32

69-220 Ośno Lubuskie

 

Polonista-terapeuta zajęć „Trening ortograficzny”

13.

 

Stanisław Kowalczyk

Rudnica

Główna 4/1

66-435 Krzeszyce

 

Terapeuta-psycholog zajęć „Socjoterapia”