Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Przetargi zobacz archiwum »

Zaproszenie do składania ofert

 

Akademia Nauki

Ul. Jana Pawła II 92/9

66-400 Gorzów Wlkp.

  

Dotyczy:  przetargu ograniczonego na dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. „Razem można więcej!”

   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zgodnie z art 51 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2010 r, nr 113 poz 759 z późn.zm.)  w odpowiedzi na Państwa wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt” Razem można więcej!” jako  Zamawiającego zapraszam do złożenia oferty do dnia 9 listopada 2012 r.do godz. 13,00 wsiedzibie Zamawiającego tj: Zespole Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  - sekretariat ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie.

 

Publiczne ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w dniu 25.10.2012 r. pod numerem 416442 - 2012 na stronie internetowej Zamawiającego, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

            Zamawiający

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

                                                                           Danuta Krysiak

 

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2012 23:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 1752
02 listopada 2012 23:09 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
02 listopada 2012 23:09 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
02 listopada 2012 23:08 (Beata Pilimon) - Dodanie zdjęcia [klue.jpg] do dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl